Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. MARTS 2020.
(girokort udsendes ikke, men udfyldes i banken/posthuset).

Husk at skrive på Girokortet hvem og hvad betalingen gælder for! 
GIRO kontonummer 811-9031
Hvis man vil betale penge via netbank skal der vælges korttype +01 
Ved bankoverførsel skal der bruges registrerings nr. 9570 og konto nr. 8119031

Vi har IKKE MOBILPAY
Ønskes medlemskab kontakt næstformanden 
Følgende satser er fastsat i 2020:
 
Aktiv Medlem ................................    900,- kr
Veteran.........................................    500,- kr
Bådplads.......................................    400,- kr
Kajak ved kanoplads ......................    100,- kr
Kajak i kanostativ ..........................    200,- kr
Støttemedlem ...............................    100,- kr
Støttemedlem på venteliste .............    200,- kr
Pligtarbejde ej udført ......................  1000,- kr
Leje Klubhus (1) ............................    750,- kr
Leje af Trailer for andre klubber (2)...    400,- kr
 
Eksempel: Du er aktiv og har kanoplads (Aktiv 900 kr. +  Kanoplads 400 kr. ) = 1.300 kr.

(1)Kun for klubbens aktive medlemmer. 
Reservation sker først når lejen er indbetalt, med oplysning af navn og hvornår man ønsker at leje klubben, send også en mail/sms til Kassereren. 

(2) Der har en aftale med PUST. Gratis for aktive medlemmer
i PUST.

Har du spørgsmål vedr. kontingent, så kontakt Kassereren